Pracownicy socjalni

Anna Markiewicz - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator Zespołu Pomocy Społecznej
tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 693 290 213
e-mail: 

SEKCJA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH DECYZJĄ:

Natalia Radzik - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Rejon: Skórzewo, Dąbrówka, Konarzewo, Palędzie, Dopiewiec, Glinki, Gołuski
tel. 61-814-80-20 wew.17 lub 881 332 206
e-mail:

Wirginia Jędrzejczak - Specjalista Pracy Socjalnej

Rejon: Dąbrowa, Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Zborówko, Pokrzywnica, Fiałkowo, Dopiewo, Podłoziny, Podgaj, Żarnowiec, Trzcielin, Lisówki, Joanka
tel. 61-814-80-20 wew.17 lub 609 299 811
e-mail: 

Marcin Greczka - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Rejon: Dąbrowa, Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Zborówko, Pokrzywnica, Fiałkowo, Dopiewo, Podłoziny, Podgaj, Żarnowiec, Trzcielin, Lisówki, Joanka
tel. 61-814-80-20 wew.21 lub 881 332 204
e-mail:

SEKCJA DO SPRAW PRACY SOCJALNEJ I USŁUG:

Alicja Wrębel - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Rejon: Skórzewo, Dąbrówka, Konarzewo, Palędzie, Dopiewiec, Glinki, Gołusk
tel. 61-814-80-20 wew.18 lub 881 332 201
e-mail:

Anna Szczęsna - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
rejon: Rejon: Dąbrowa, Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa, Zborowo, Zborówka, Pokrzywnica, Fiałkowo, Dopiewo, Podłoziny, Podgaj, Żarnowiec, Trzcielin, Lisówki, Joanka.
tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 785 232 369
e-mail:

 

Asystent rodziny

Usługi Opiekuńcze, Opieka Wytchnieniowa i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Dział Świadczeń na rzecz Rodziny

Przyjmowanie wniosków:

  • świadczenia rodzinne; jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka; zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne; specjalny zasiłek opiekuńczy
  • fundusz alimentacyjny

tel. 61-814-80-20 wew. 16 lub 881 332 205

Joanna Pronińska - Koordynator Zespołu świadczeń na rzecz rodziny, Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205
e-mail: 

Oliwia Słaba - Referent

tel. 61-814-80-20 wew.16 lub 881 332 205
e-mail:

Anna Nazim - Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego oraz koordynacji umów i zamówień

tel. 61-814-80-20 wew.16
e-mail:

 

Inspektor Ochrony Danych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek od  godz. 13:00-17:00Od wtorku do piątku od godz. 11:30 – 15:30tel. 61 8410 797 

Psycholog dla ofiar przemocy i osób będących w kryzysie oraz terapeuta uzależnień

Dyżury psychologów i terapeuty uzależnień w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej:
  • Tomasz Chełek - terapeuta uzależnień (przyjmuje w poniedziałki i środy)
  • Sylwia Sawicka-Zduniak - psycholog (przyjmuje w poniedziałki i wtorki)
  • Martyna Miziniak Kużaj - psycholog (przyjmuje w czwartki i piątki)
Informacje i zapisy pod nr tel. 61 8 148 020 w.11 lub 881 332 202, a także osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 12, Dopiewo