Celem działania Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników z uwzględnieniem ich swoistych potrzeb, pomoc w prawidłowej organizacji czasu wolnego i racjonalnego wypoczynku jak również łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu uczestników we współpracy z ich rodzinami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci, w tym także przez pracę pedagogiczną.

Ośrodek Pomocy Społeczny w Dopiewie zaprasza rodziców najmłodszych dzieci do zapisów i udziału w zajęciach Klubu Rodzinnego, działającego w nowo otwartej Świetlicy w Dąbrowie. Proponowane zajęcia dla dzieci i rodziców mają elementy terapii integracji sensorycznej i obejmują:

  • budowanie relacji z rówieśnikami poprzez zabawę i współpracę,
  • naukę samoregulacji, lepszego radzenia sobie z emocjami,
  • profilaktykę w zakresie rozwoju procesów integracji sensorycznej,
  • wspomaganie w budowaniu więzi, wsparcia rodzica.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych:

Młodszej (1,5 - 3 roku życia)

  • wtorki - godz. 10.30-11.15
  • czwartki - godz. 9.30-10.15

Starszej (4 - 5 rok życia)

  • wtorki - godz. 11.15-12.00
  • czwartki - godz. 10.15-11.00

Zajęcia obywają się w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie (ul. Tęczowa 6, Dąbrowa), rozpoczynają się od 17 października 2023r.

Zapisy telefoniczne u Pani Darii Henicz-Poprawa pod numerem telefonu 607-100-153 w godz. 8.00-14.00.

Dokumenty dotyczącer Klubu Rodzinnego dosępne są do pobrania poniżej.

Klub Rodzinny realizowany jest w ramach projektu: Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

We wrześniu została oddana do użytku nowo wybudowana Świetlica w Dąbrowie,
mieszcząca się przy ul. Tęczowej 8.

Świetlica jest miejscem służącym integracji mieszkańców Gminy Dopiewo, w którym mogą oni aktywnie i twórczo spędzać czas, rozwijać zainteresowania, angażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej. To także przestrzeń, w której organizowane będą różnorodne działania edukacyjne, rekreacyjne i wspierające mieszkańców.

Szczegóły użytkowania Świetlicy dostępne są poniższym regulaminie:

Regulamin Świetlicy w Dąbrowie