Przemoc Domowa

Przemoc Domowa to jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.(ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005.

A więc przemoc jest:

 • INTENCJONALNA chodzi w niej zazwyczaj o pewien rodzaj kontroli. Jest celowym działaniem, choć jego cel nie zawsze jest świadomy.
 • SIŁY SĄ NIERÓWNOWAŻNE sprawca ma jakąś przewagę nad ofiarą – fizyczną, psychiczną, emocjonalną, finansową itd. 
 • NARUSZA PRAWA, DOBRA OSOBISTE, PRZYNOSI CIERPIENIE przewaga jest stosowana do naruszania praw i dobra ofiary, wiąże się z bólem psychicznym i fizycznym
 • NIEROZWIĄZYWALNA BEZ INGERENCJI Z ZEWNĄTRZ sprawca nie ma interesu w wprowadzeniu zmiany bo jego zachowania są zazwyczaj skuteczne, ofiara – jako słabsza i zależna - nie ma możliwości wprowadzenia zmian samodzielnie. 

Faza I – Faza narastającego napięcia
W tej fazie następuje wzrost napięcia między sprawcą a ofiarą przemocy. Pojawia się sytuacja konfliktowa i narastająca agresja, której przyczynami mogą być zwykłe, codzienne błahostki. Sprawca prowokuje do kłótni i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara stara się spełniać wszystkie zachcianki sprawcy, aby tylko uspokoić nerwową atmosferę.

Faza II - Faza ostrej przemocy
Tą fazę charakteryzuje eksplozja emocji nagromadzonych w fazie I. Sprawca wpada w szał i wyładowuje całą swoją agresję na ofierze. W tym etapie najczęściej dochodzi do interwencji policji. Ofiara czuje się bezradna i oszołomiona.

Faza III - Faza miodowego miesiąca
W tej fazie sprawca zaczyna zdawać sobie sprawę, że posunął się za daleko. Obiecuje poprawę i przyrzeka, że taka sytuacja nigdy już się nie powtórzy. Obdarowuje ofiarę prezentami i zapewnia o swojej miłości, tym samym zatrzymując ją w błędnym kole przemocy, które kręci się od nowa z większą siłą.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo
tel. 61 814 80 20

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
ul. Konarzewska 12, tel. 61 814 80 20

Komisariat Policji w Dopiewie
ul. Łąkowa 1
tel. 61 841 32 30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
tel. 61 841 07 10

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy
ul. Poznańska 91
62-006 Kobylnica
tel. 61 815 18 42, fax. 61 815 08 17, kom. 664 353 269

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
ul. Głogowska 27 (domofon 150)
60-702 Poznań tel. 61 221 11 12

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
infolinia 801 120 002
https://www.niebieskalinia.pl/

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Zeylanda 9/3
60-808 Poznań
tel. +48 539 106 106

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Niedziałkowskiego 30
tel. 61 835 48 65, 061 835 48 66 – całodobowo
61-578 Poznań
http://www.mcik-poznan.cop.pl/ 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Garbary 97/8
61-757 Poznań 
tel. 61 8552 278 
http://kopd.poznan.pl/ 

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu 
ul. Dolne Chyby 10
62-081 Przeźmierowo 
tel. 61 8 142 271
http://www.mcik-poznan.cop.pl/ 

Fundacja Restart
Tel.510009603
https://fundacjarestart.com/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 12 12 12 – telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. całodobowo i bezpłatnie

Zespół Interdyscyplinarny to grupa przedstawicieli z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmującą współpracę i działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Dopiewo.

Czynności podejmowane i realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny - w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie - obejmuje Procedura "Niebieskie Karty". Ideą procedury jest nawiązanie współpracy i działanie interdyscyplinarne- w myśl założenia, że przemoc w rodzinie nie jest wyłącznie zagadnieniem prawno-karnym, ale również socjalnym, psychologicznym i zdrowotnym.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Dopiewo: 

 1. Natalia Radzik – Starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie.
 2. Anna Szczęsna – Starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie
 3. Alicja Wrębel – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dopiewie. 
 4. Izabela Chołody – Pedagog w Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie
 5. Katarzyna Macudzińska – Pedagog w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dopiewie 
 6. Kinga Stefaniak – Psycholog w Szkole Podstawowej nr 1 w Skórzewie
 7. Dorota Dominiak – Wicedyrektor w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
 8. Małgorzata Kałuża – Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dopiewcu
 9. Mateusz Maćkowiak – Dzielnicowy w Komisariacie Policji w Dopiewie
 10. Radosław Zając – Strażnik Gminny
 11. Janusz Jarantowski – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Poznaniu, IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych
 12. Joanna Cieszyńska – Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Poznaniu, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych
 13. Jolanta Styperek - Pielęgniarka w Pielęgniarskim Ośrodku Medycyny Środowiskowo – Rodzinnym w Dopiewie

UCHWAŁA NR XXIV/333/20 RADY GMINY DOPIEWO z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2021-2025

Wykazy miejsc udzielających pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:

Skip to content