Opaska bezpieczeństwa dla Seniorów

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

DOFINANSOWANIE  - 28 906,67 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  41 982,08 zł

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

Program jest skierowany do osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Na terenie Gminy Dopiewo realizowany jest moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, w ramach którego seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Program będzie prowadzony do 31.12.2024 r.

Grafika informacyjna.
Dofinansowano ze środków budżety państwa.
Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 Moduł II
Dofinansowanie 28906,67 zł
Całkowita wartość 41982,08 zł

Szczegółowe informacje i zapisy:

Natalia Radzik tel. 61-814-80-20 wew.17 lub 881 332 206

Laura Mikołajczak tel. 61-814-80-20 wew. 14 lub 785 232 076

Skip to content