Opaska bezpieczeństwa dla Seniorów

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2023

DOFINANSOWANIE  - 33 388,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  41 735,00 zł

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Na terenie Gminy Dopiewo realizowany jest moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, w ramach którego seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Program będzie prowadzony do 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Natalia Radzik tel. 61-814-80-20 wew.17 lub 881 332 206

Anna Markiewicz tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 693 290 213

Skip to content