16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

W 2021 roku Wielkopolska ponownie włącza się w międzynarodową akcję 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć z samorządową kampanią „#MakeLoveNotPrzemoc”. Akcja rozpoczyna się 25 listopada, który Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i kończy 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Te daty podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka.

Celem światowej akcji jest podnoszenie świadomości dotyczącej przemocy ze względu na płeć i sposobów jej przeciwdziałania, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Wielkopolska kampania – podobnie jak w ubiegłym roku – jest także zorientowana na rozpowszechnianie informacji o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie regionalnym.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami pracującymi w tym obszarze. Partnerami społecznymi, realizującymi obecnie projekty i programy antyprzemocowe dofinansowane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego są: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Zero-Pięć. Fundacja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, Fundacja Centrum Praw Kobiet i Fundacja ReStart. Samorząd także wspiera prowadzenie stałej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl

Wielkopolska kampania #MakeLoveNotPrzemoc, w którą jest zaangażowana Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jest przygotowana i realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundację PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, a koordynuje ją pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równości Marta Mazurek.

#MakeLoveNotPrzemoc to przede wszystkim akcja informacyjna w mediach społecznościowych. Realizator kampanii, czyli Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej ma także zaplanowane szereg wydarzeń, od webinariów po konferencje, które będą dostępne dla wszystkich na fejsbuku Fundacji oraz stronie internetowej www.przemoc.edu.pl

Kalendarz wydarzeń Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej przypadających na czas trwania kampanii, współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

26.11.2021 – VII Wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy”
28.11.2021 – Spotkanie z Renatą Durdą na temat polskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
30.11.2021 – Spotkanie z Anetą Kokot na temat przemocy wobec dzieci
02.12.2021 – Spotkanie z Dorotą Dyjakon na temat bycia w relacji przemocowej
04.12.2021 – Spotkanie z Agnieszką Zachmann na temat pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
06.12.2021 – Spotkanie z Marią Spiss na temat motywów przemocy domowej w teatrze
08.12.2021 – Rozmowa Agnieszki Zachmann i Tomasz Posłusznego na temat pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
10.12.2021 –VIII Wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy” – premiera.

Podobnie jak w ubiegłym roku, wiele instytucji w całym województwie planuje włączyć się w akcję z własnymi inicjatywami.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc” poprzez śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych, udostępnianie materiałów informacyjnych i uczestnictwo online w webinariach.

Zapraszamy także do odwiedzania strony wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl

Skip to content