Bezpłatne warsztaty edukacyjne „Profilaktyka społecznościowa - organizowanie społeczności lokalnych”

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek PoMOCY Społecznej w Dopiewie serdecznie zaprasza lokalnych liderów, aktywnych mieszkańców oraz każdego chcącego działać w swojej społeczności na: Bezpłatne warsztaty edukacyjne „Profilaktyka społecznościowa - organizowanie społeczności lokalnych”.

Zgłoszenia przyjmuje Daria Henicz-Poprawa – organizator społeczności lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie – do dnia 30.07.2021.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje data zgłoszenia!

Skip to content