Dopiewska Akademia Aktywności Lokalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza na cykl warsztatów, realizowanych w ramach cyklu Dopiewska Akademia Aktywności Lokalnej (DAAL).

Dopiewska Akademia Aktywności Lokalnej skierowana jest do liderek, liderów, osób zaangażowanych w życie najbliższej okolicy. Będzie to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą jeszcze lepiej działać na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gminy Dopiewo. Zaplanowane spotkania zakładają zdobycie wiedzy z zakresu: angażowania i włączania mieszkańców w lokalne działania, radzenia sobie z wypaleniem i hejtem, pozyskiwaniem pieniędzy na aktywność i byciu liderem. Warsztaty będą prowadzone będą w sposób interaktywny i angażujący. Zdobyta wiedza i umiejętności przydatne będą w działalności na rzecz siebie i najbliższej okolicy.

Warsztaty odbywać się będą w każdą środę, od 4 do 25 października 2023r. w godzinach od 15:00 do 20:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Polna 1A, Dopiewo.

Szkolenie poprowadzi Grażyna Jałgos-Dębska Publicystka, publicystka, trenerka i animatorka społeczna związana z obszarem aktywizacji liderów z terenów wiejskich. Prowadzi webinaria, szkolenia, konferencje i warsztaty dla młodzieży, seniorów, urzędników, samorządowców, sołtysów i liderów wiejskich. Specjalizuje się w afirmacji dobrych praktyk dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego, edukacji obywatelskiej, komunikacji i facylitacji społecznej.

Plan spotkań DAAL:

 • 4.10.2023 r. Warsztat pt. „Wespół zespół, czyli jak skutecznie włączać do działania” (5h):
  1. Lider w społeczności lokalnej.
  2. Test osobowości liderskiej.
  3. Poznajemy zasoby.
  4. Jak zbudować zespół i delegować zadania?
  5. Radość wspólnego działania.
 • 11.10.2023 r. Warsztat pt. „Siła złego na jednego, rzecz o problemach liderów wiejskich” (5h):
  1. Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?
  2. Krytyka, nieprzyjazne komentarze, hejt… reagować, czy odpuścić?
  3. Problemy z jakimi najczęściej spotykają się liderzy.
  4. Jak radzić sobie w sytuacjach problemowych/trudnych?
  5. Wypalenie - syndrom społecznika, czy efekt uboczny pracy skutecznego lidera?
 • 18.10.2023 r. Warsztat pt. „Jak pozyskiwać środki finansowe na swoje działania” (5h):
  1. Czy czyny społeczne mają jeszcze rację bytu?
  2. Co to jest inicjatywa lokalna i zbiórka publiczna?
  3. Gdzie szukać wsparcia chcąc pozyskać środki finansowe?
  4. Ile może zdziałać grupa nieformalna?
  5. Czy warto założyć organizację pozarządową?
 • 25.10.2023 r. Warsztat pt. „Rola lidera” (5h):
  1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu lokalnego.
   • ustawa o samorządzie gminny
   • statuty sołectw
  2. Jak lider wiejski może zmieniać otaczającą go rzeczywistość.

Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Anny Żygulskiej, mailowo: lub pod numerem telefonu: 609-002-538.

Udział w Akademii poświadczony będzie certyfikatem uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

-

Cykl warsztatów pt. Dopiewska Akademia Aktywności Lokalnej (DAAL), realizowany jest w ramach Programu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie -  Organizowania Społeczności Lokalnej ze środków budżetowych Gminy Dopiewo przeznaczonych na aktywizację społeczności lokalnej.

Skip to content