Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla zarządzanego przez Urząd Gminy w Dopiewie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie informuje, iż rozpoczął nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla zarządzanego przez Urząd Gminy w Dopiewie.

Gmina Dopiewo Herb
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie jest:

  • niedokonanie zakupu węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę,
  • posiadanie uprawnienia przez gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi wnioskodawca, do dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Procedura rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego w OPS Dopiewo:

  1. przyjęcie wniosku,
  2. rozpatrzenie wniosku,
  3. powiadomienie strony o wyniku rozstrzygnięcia w formie e-mail, SMS lub pisemnie w przypadku braku danych kontaktowych,
  4. przekazanie wniosku do Urzędu Gminy w Dopiewie celem realizacji zakupu.

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego można składać:

Osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo.

Elektronicznie za pośrednictwem portalu ePuap z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego (dołącz wypełniony formularz wniosku i podpisz pismo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Drogą pocztową na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo

Zakup preferencyjny paliwa stałego nie obejmuje kosztów dowozu do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Cennik usługi transportowej zamieszczono poniżej.

Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia i cennikiem transportudostępny jest do pobrania poniżej:

Skip to content