Rozpoczęcie naboru w Konkursie Mikrograntów na projekty profilaktyczne

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie rozpoczynają nabór wniosków w konkursie mikrograntów „Przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i organizowania społeczności lokalnych adresowanych do mieszkańców Gminy Dopiewo”.

Konkurs skierowany jest do nieformalnych grup mieszkanek i mieszkańców Gminy Dopiewo, liczących minimum 3 osoby. Maksymalnie projekt może zostać dofinansowany kwotą 1000 złotych. Proponowane działania muszą mieć jasno określony cel, rezultaty, harmonogram i budżet. Projekty muszą zawierać w sobie elementy profilaktyki uzależnień.

Oferty konkursowe składać należy w formie skanu na adres e-mail: "> od 7 do 23 listopada 2023r. (do godz. 12:00), Wyniki zostaną ogłoszone 25 listopada 2022r. Działanie musi zostać zrealizowane od 25 listopada do 13 grudnia 2022r.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu zgłoszenia? Wystarczy że zaprosisz nas do siebie. Odpowiemy na wszystkie pytania:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pisaniu projektów zapraszamy na Warsztaty tworzenia programów i projektów profilaktycznych – więcej informacji na stronie: https://cusdopiewo.pl/warsztaty-tworzenia-programow-i-projektow-profilaktycznych/

Poniżej, w załączniku dostępny jest pełen regulamin konkursu, wniosek o mikrogrant, karta oceny wniosku, wzór porozumienia i realizacji, wydatkowania, rozliczania i przepływu dokumentów.

Skip to content