NOWE WNIOSKI OD 1 LISTOPADA ROZPORZĄDZENIE zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

1 listopada 2022r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content