Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę sprzętu

logotypy Funduszy Europejskich

Centrum Usług Społecznych w Dopiewie zaprasza do wzięcia udziału w rozpoznaniu rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na zakup i dostawę sprzętu.


Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do Centrum Usług Społecznych w Dopiewie według załącznika nr 1 do rozeznania rynkowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w celu realizacji projektu Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).


Propozycję cenową należy złożyć do dnia 08.05.2024 r. do godz. 12.00, elektronicznie e-mailem na adres: poprzez przesłanie wyceny według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do rozeznania rynku.


Załączniki:

Skip to content