Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała wraz z Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie - Magdaleną Popłońską-Kowalską jako gospodarze terenu, 3 sierpnia 2020r. podpisali List Intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”.