Wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

Otwieramy zapisy na drugą, nową usługę społeczną, dzięki której młodzież z naszej Gminy będzie mogła skorzystać z dostępnego poradnictwa psychiatrycznego. Usługa realizowana jest w ramach specjalistycznego poradnictwa z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Pierwszy dostępny termin to wtorek 28 maja, od godziny 7:30.

Twoje dziecko potrzebuje wsparcia w trudnościach? Chcesz skorzystać z usługi? Skontaktuj się z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych:

  • telefonicznie: 609-299-811 
  • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych, ul. Dworcowa 1 , 62-070 Dopiewo (budynek dworca PKP), w godzinach pracy Centrum.
  • mailowo:
    • Wirginia Jędrzejczak : 
    • Marcin Greczka: ,

Koszt usługi to 100zł za jedno spotkanie.


Działanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content