Zapytanie ofertowe - usługi cateringowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu,

którego przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych

w okresie od 9 do 18 grudnia 2022 na terenie Gminy Dopiewo


Ofertę należy złożyć do dnia 17 listopada 2022r. do godz. 14:00, elektronicznie e - mailem na adres:


Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym zamieszczonym poniżej.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Monika Bączyk-Widawska
Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych

tel. 61-814-80-20 wew.18


Załączniki:

Załącznik_nr_1 - Formularz_ofertowy_Pobierz
Skip to content