Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na Centrum Usług Społecznych

Przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie w Centrum Usług Społecznych nie jest procesem łatwym. Profesjonalna realizacja tego przedsięwzięcia wymaga nie tylko zaangażowania całego zespołu, gminnych instytucji i mieszkańców, ale również środków finansowych. Dzięki Wam o część z tych rzeczy nie musimy się martwić, natomiast wsparcie finansowe pozyskaliśmy z Unii Europejskiej.

Gmina Dopiewo uzyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”.  Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z 6 innymi gminami: Gminą Rokietnica, Gminą Śrem, Gminą Swarzędz, Miastem i Gminą Pleszew, Gminą Pniewy i Gminą Szydłowo.

Projekt realizujemy aby przekształcić Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie w Centrum Usług Społecznych w Dopiewie. Poszerzymy tym samym grupę odbiorców naszych usług o wszystkie mieszkanki i mieszkańców Gminy Dopiewo. Nadrzędnym celem Centrum będzie poprawa jakości życia, poprzez realizację usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczne, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i potencjałów.

Wszystkie dotychczasowe zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będą realizowane w tym samym zakresie co wcześniej. Sprawy takie jak: świadczenia, dodatki, pomoc finansowa, społeczna, wsparcie psychologiczne, działania skierowane do osób starszych i z niepełnosprawnością będą dalej realizowane. Do tego katalogu dodane zostaną nowe usługi, które będą dopasowane do potrzeb mieszkańców i mieszkanek naszej Gminy.

Efektem projektu będzie upowszechnienie usług społecznych oraz informacji o ich dostępności a także ich skoordynowaniu za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych. Ponadto w toku współpracy międzygminnej powstanie sieć współpracy między poszczególnymi centrami w Wielkopolsce.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

-

Okres realizacji:  01.07.2023 – 30.06.2026

Całkowita wartość projektu: 18 749 999,98 zł

Wartość dofinansowania UE: 13 124 999,98 zł

-

Masz pytania dotyczące Centrum? Pisz do nas śmiało.

Skip to content