Rozstrzygnięcie postępowania dot. świadczenia usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dopiewo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie informuje o rozstrzygnięciu postępowania o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto, bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w oparciu o przepis art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy, którego przedmiotem było świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dopiewo w postaci miejsca noclegowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty: Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.


Zaproszenie do składania składania ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dopiewo w formie noclegowni.

Ofertę należy złożyć do 29 stycznia 2023 r., do godziny 15.30, elektronicznie e-mailem na adres: pocztą tradycyjną lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

Oferty zostaną otwarte 30 stycznia 2023 r., o godz. 10.00

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym znajdującym się w ząłączniku.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Monika Bączyk-Widawska

Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych

tel. 61-814-80-20 wew.18

Skip to content