Zapytanie ofertowe - usługi cateringowe

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług cateringowych podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych dla seniorów z terenu Gminy Dopiewo w okresie od 9.12.2022 r. do 18.12.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył Wykonawca: Feniks Kinga Pluskota, ul. Kwiatowa 33, 62-060 Stęszew.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych dla seniorów z terenu Gminy Dopiewo, w okresie od 9 do 18 grudnia 2022r.

Ofertę należy złożyć do 29 listopada 2022 r., do godziny 14:00, elektronicznie, e-mailem na adres:

Oferty zostaną otwarte 30 listopada 2022r., o godz. 10.00

Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym zamieszczonym poniżej.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Monika Bączyk-Widawska

Inspektor ds. aktywnej integracji i prawa zamówień publicznych

tel. 61-814-80-20 wew.18

Skip to content