Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Zarządzenie Nr 836/2024 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dopiewo dotyczących „Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024-2026”


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 836/2024 Wójta Gminy Dopiewo w terminie od 9.02.2024 r. do 18.02.2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Ich celem jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Dopiewo do „Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024 - 2026”.

Skip to content