ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Dopiewo Herb
Gmina Dopiewo Herb
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

na świadczenie usług cateringowych podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych dla seniorów
z terenu Gminy Dopiewo w okresie od 9.12 do 18.12.2022 w postępowaniu o wartości niższej
od kwoty 130 000 zł netto.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług cateringowych
podczas organizacji 10 spotkań opłatkowych dla seniorów z terenu Gminy Dopiewo w okresie od 9.12
do 18.12.2022, na podstawie § 9 ust 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto , obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dopiewie:
„1. Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej 130 000 zł netto bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w następujących
przypadkach: (…) postępowanie obarczone jest wadą która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy(…)”.

Mając na uwadze powyższe okoliczności unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

Skip to content