Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Dopiewo do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych w terminie od 09.02.2024 r. do 18.02.2024 r., konsultacji dotyczących Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024-2026, realizowanego w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Raport załączony poniżej:


Centrum Usług Społecznych i Wójt Gminy Dopiewo Pan Paweł Przepióra zapraszają do konsultacji Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024-2026, realizowanego w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W konsultacjach może wziąć udział każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo.

Konsultacje trwają do 18 lutego 2024 r.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Dopiewo do „Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024 - 2026”.


Opinie, uwagi i propozycje zmian można składać za pomocą platformy dopiewo.konsultacjejst.pl oraz z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dopiewo nr 836/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. w terminie do 18.02.2024 r. :

  • w wersji elektronicznej na stronie dopiewo.konsultacjejst.pl
  • drogą pocztową – na adres: Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
  • osobiście – w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
  • w wersji elektronicznej – formularz podpisany i zeskanowany przesłany na adres: lub

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Darią Henicz-Poprawą pod numerem telefony: 61 814 80 20 wew.18


Celem głównym Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej w oparciu o zasady kompleksowości, podmiotowości, jakości, powszechności, współpracy, pomocniczości oraz wzmacniania więzi społecznych.

Integracja wszelkich usług społecznych umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału usługowego oraz skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie usług społecznych.

Program Usług Społecznych określa rodzaj usług, jakie będą realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Dopiewie bezpośrednio na rzecz społeczności lokalnej. Tryb, zasady tworzenia i jego uchwalania określa rozdział 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1818).

Program Usług Społecznych został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną przez Lokalne Badania Społeczne „Diagnozę potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej pod kątem usług społecznych w gminie Dopiewo”, a zatem jest odpowiedzią na konkretne i dookreślone przez mieszkańców potrzeby.

Program Usług Społecznych przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez realizację kompleksowych działań zaspokajających ich oczekiwania i deficyty wynikające z przeprowadzonej Diagnozy.


Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w załączniku do niniejszej wiadomości:

Skip to content