500+ NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Ośrodek PoMOCy Społecznej w Dopiewie przypomina, że

aktualny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do 31.05.2021 r.

Prosimy o nieskładanie nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na  okres 2019/2021 na dziecko, na które świadczenie wychowawcze jest już przyznane.

W sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 wnioski będą przyjmowane:

 • Od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej tj.za pośrednictwem:
  • bankowości elektronicznej,
  • Platformy e-PUAP,
  • Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS-PUE ZUS
 • Od 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 wraz z wymaganymi dokumentami
w terminie:

 • Do 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 czerwca 2021 r.
 • Od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 lipca 2021 r.
 • Od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31 sierpnia 2021 r.
 • Od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 września 2021 r.
 • Od 1 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 października 2021 r.
 • Od 1 września  2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłata przysługującego świadczenia następuje w okresie miesięcznym

Świadczenie wychowawcze przyznane na wniosek złożony od 1 lipca 2021 r. przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że nie otrzyma się spłaty za wcześniejsze miesiące.

Wniosek o świadczenie wychowawcze powinny złożyć osoby zainteresowane dalszym pobieraniem świadczenia, również  te, które czekają  na rozpatrzenie wniosku przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

Osoby, które przebywają lub których członkowie rodziny przebywają poza granicami kraju, proszone są o dołączenie do wniosku formularza  dla potrzeb ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń, który jest dostępny na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca to świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu, który to świadczenie wypłaca.

W przypadku pytań lub wątpliwości  dot. nowego okresu świadczeniowego 2021/2022 Sekcja Świadczeń Wychowawczych zachęca do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Skip to content