PROGRAM “OWARTE OKNA”

Nasze doświadczenie pokazuje nam, że krzywdzenie innych ludzi nie jest tylko sprawą “czterech ścian”, nie chcemy czekać z niesieniem pomocy myśląc, że to może jeszcze zbyt wcześnie, że jeszcze krzyki nie są zbyt głośne…

Z naszego doświadczenia wynika, iż przychylne nastawienie ludzi jest kluczowe w sytuacji szukania dla siebie ratunku. Często osoby doświadczające przemocy doznają wtórnego krzywdzenia w wyniku nieadekwatnego postrzegania ich sytuacji przez bliższe i dalsze otoczenie. Mity, stereotypy i błędne przekonania o sytuacji osób doświadczających przemocy stanowią jeden z istotnych powodów, dla których tak trudno szukać wsparcia w wychodzeniu z toksycznej relacji.

Do takiego myślenia chcemy zaprosić też Państwa. Przygotowaliśmy przy współpracy z ROPS i Samorządem Województwa Wielkopolskiego działania w obszarze przeciwdziałania przemocy. Cały pomysł opiera się na przeprowadzeniu webinariów tematycznych, porozmawiania o tym, czym faktycznie jest ta przemoc. Tytuł projektu to “Otwarte okna” i ma on dwojakie znaczenie. Z jednej strony nawiązuje do sytuacji wyjścia z relacji krzywdzącej, rozgrywającej się za zamkniętymi drzwiami. Zachęcamy w ten sposób o “otwarcia okna” i szukania dla siebie pomocy. Z drugiej z kolei tytuł nawiązuje do trudów życia codziennego wywołanych sytuacją pandemii, koniecznością korzystania z rzeczywistości wirtualnej w celu utrzymania relacji ze światem zewnętrznym.  Niezależnie od tego którą z perspektyw przyjmiemy – uznajmy, że nie jesteśmy sami w żadnej sytuacji i w żadnym problemie. 

Skip to content