Projekt „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

Gmina Dopiewo informuje, że przystąpiła do projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

Tytuł projektu: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

Okres realizacji:  01.07.2023 – 30.06.2026

Całkowita wartość projektu: 18 749 999,98 PLN

Wartość dofinansowania UE: 13 124 999,98 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych (CUS) w 7 gminach (Partnerach projektu) – Rokietnicy, Śremie, Swarzędzu, Szydłowie, Pniewach, Dopiewie i Pleszewie oraz wzmocnienie 7 Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) i 70 pracowników instytucji regionalnego systemu polityki społecznej w procesie przygotowania do przekształcenia, transformacji OPS w CUS oraz rozwoju usług społecznych i ich jakości.

Skip to content