Badanie ankietowe

Drodzy Mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Ankieta, którą kierujemy do Państwa umożliwi nam poznanie opinii na temat lokalnych potrzeb, zjawisk społecznych, a także konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane w Gminie Dopiewo.

Ankieta, o której wypełnienie Państwa prosimy, jest całkowicie anonimowa, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane. Wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych (np. wykresów i tabel).

Bardzo ważne jest, aby jak największa liczba mieszkańców gminy wzięła udział w naszym badaniu. Wtedy bowiem będziemy mogli je uznać za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych. A wnioski z badania pozwolą sformułować adekwatną propozycję zmian.

Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 24 marca 2023 roku.

Link do wypełnienia ankiety:

https://pejotsolutions.pl/deployed/researches/DopiewoMieszkancy/survey.php?new=1&fbclid=IwAR30nDIiCYv1QtuWVKq5caBQN7cJVZ6wltQt6RuuVr-fCkghjRpyfU_h7e8#!

Skip to content