NABÓR do Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii .

Celem działania Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników z uwzględnieniem ich swoistych potrzeb, pomoc w prawidłowej organizacji czasu wolnego i racjonalnego wypoczynku jak również łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu uczestników we współpracy z ich rodzinami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci, w tym także przez pracę pedagogiczną.

Skip to content