Zapraszamy do udziału w badaniach społecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zaprasza do aktywnego udziału w prowadzonej diagnozie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Dopiewo.

Badanie będzie prowadzone w zakresie usług społecznych, a w szczególności identyfikacji istniejącego w środowisku lokalnym zapotrzebowania na usługi społeczne i określenie kierunków rozwoju Gminy, w ramach projektu pt.: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na temat jakości życia, aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z różnych usług w naszej gminie.

Usługa społeczna to działanie podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.

Badania będą miały charakter ankietowy, ale również przeprowadzane będą wywiady indywidualne i spotkania fokusowe.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w najbliższych spotkaniach fokusowych, które są grupowym wywiadem moderowanym przez profesjonalnego badacza. Grupy, które biorą udział w spotkaniu zostały wybrane przez badaczy, w celu uzyskania jak najszerszych informacji na temat potrzeb, potencjałów w Gminie. Poniżej prezentujemy wraz z terminami i miejscami spotkań:

  • Seniorzy: środa, 27 września, g. 10:00, Klub Seniora, ul. Kościelna 1, Konarzewo;
  • Rodzice dzieci do 6 lat: czwartek, 28 września. g. 11:00, Gminny Ośrodek Kultury w Dopiewcu, ul. Szkolna 11, Dopiewiec;
  • Osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny: czwartek, 28 września, g. 14:00,  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, Dopiewo.

Spotkania potrwają do dwóch godzin. Chęć udziału prosimy zgłaszać telefonicznie u Pani Anny Żygulskiej, pod numerem telefonu: 609-002-538.

Liczba miejsc ograniczona.

Skip to content